Van logopedie naar marketing

Ik heb logopedie gestudeerd. Een van de redenen om voor dit vak te kiezen, is omdat ik graag met kinderen wilde werken. En omdat ik ervan doordrongen ben hoe belangrijk mijn stem is, om mee te zingen en om helder mee te communiceren. Toen ik al bezig was met de studie ontdekte ik dat wat ik mij had voorgesteld van de praktijk, in werkelijkheid toch iets anders is. Als je bijvoorbeeld kinderen iets moet leren, krijg je te maken met een zekere weerstand. Die vorm van interactie ligt mij persoonlijk minder goed.

Het duurde tot mijn derde studiejaar toen ik mij realiseerde dat logopedie niet echt bij mij paste. Dat zegt uiteraard meer over mijzelf dan over het vak van logopedie. Het afronden van mijn opleiding was daardoor best een uitdaging. Maar ik ben een doorzetter en ik dacht: misschien verandert mijn gevoel nog wel. Hoewel dat uiteindelijk niet gebeurde, ben ik toch erg blij met mijn studie en het behaalde diploma. Inmiddels wist ik dat marketing en communicatie meer bij mij pasten. Ik bezocht open dagen voor een communicatieopleiding, maar een tweede studie bleek simpelweg te duur. Dus volgde ik een cursus over de beginselen van Google. Als trainee leerde ik bij een bedrijf de basisprincipes van marketing. Stapje voor stapje manoeuvreerde ik mijzelf naar de plek waar ik nu zit: bij Vsee.

Dankzij mijn studie heb ik een bepaalde mindset ontwikkeld waardoor ik bijvoorbeeld goed met mensen kan samenwerken. Ik heb geleerd om mijn doelen helder in correct Nederlands te formuleren en om daar structureel naartoe te werken. Ook heb ik geleerd om met een kritische blik naar de dingen te blijven kijken, zodat ik niet alles klakkeloos voor waar aanneem. Allemaal zaken die mij in online marketing dagelijks van pas komen.

Zo zie je maar dat een studiekeuze niet per se overeen hoeft te komen met iemands beroepskeuze. Maar belangrijker is dat zelfs wanneer je voor een andere beroepsrichting kiest, de studie niet voor niets is geweest. Integendeel!