Privacyverklaring geldt voor iedereen die de website(s) van Vsee Search Marketing bezoekt en/of klant is of met andere reden contact heeft met (iemand binnen de organisatie) van Vsee Search Marketing.

Contactgegevens en beheer

De website www.vsee.nl en alle gerelateerde (sub)domeinnamen (hierna te noemen Vsee) worden beheerd door Vsee Search Marketing, waarbij ‘Vsee’ en ‘Internetbureau Vsee’ handelsnamen zijn van Vsee Search Marketing.

Vsee Search Marketing
Keulenstraat 10A
7418ET Deventer

Voor meer vragen rondom je privacy bij ons kun je terecht bij Stéphanie Erné middels het e-mailadres stephanie.erne@vsee.nl

De verzameling van gegevens

Websitebezoekers

In basis worden gegevens anoniem en permanent bewaard, tenzij middels de cookiebar anders is aangegeven. De gegevens kunnen niet herleid worden naar een persoon of organisatie tenzij bij ons het e-mailadres bekend is door middel van een nieuwsbrief inschrijving of andere contactmogelijkheid vanuit de websitebezoeker geïnitieerd.

Prospects

Indien iemand contact met ons opneemt voor een vrijblijvende afspraak, informatie, vraag of mat andere reden waarbij wij gegevens nodig hebben zal hierom gevraagd worden door ons. Waar mogelijk maken we gebruik van koppelingen met ons eigen systeem maar dit kan inhouden dat we inloggegevens van diverse (online marketing) platformen nodig hebben. Daarnaast hebben we hiervoor de NAW-gegevens vaak tot onze beschikking en kan het voorkomen dat prospects ons uit eigen beweging informatie toesturen voor het gesprek en/of opmaken van een offerte.

Klanten en oud-klanten

Van onze klanten hebben en bewaren wij de volgende gegevens:

 • Financiële gegevens
 • NAW-gegevens
 • Inloggegevens in tools, platformen, websites en voor andere systemen waar we in moeten werken of toegang nodig hebben om informatie uit te halen.
 • Indien toestemming in de cookies is gegeven het gedrag op de website
 • Informatie die ons is aangereikt in verder communicatie gedurende het traject.

Indien gegevens niet worden verstrekt kan dit ertoe leiden dat het voor ons niet mogelijk is om bepaalde werkzaamheden voor de opdrachtgever uit te voeren. En kunnen er derhalve toe leiden dat afspraken niet nagekomen kunnen worden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij verzamelen geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens tenzij deze ons zijn aangereikt door klant / opdrachtgever middels e-mailcommunicatie of op andere wijze.
Wij kunnen niet de leeftijd van onze websitebezoekers verifiëren en of zij toestemming hebben van hun ouder/ voogd. Derhalve kan het voorkomen dat de gegevens van personen onder de 16 verwerkt worden. Onze website en werkzaamheden richten zich niet op mensen onder de leeftijd van 16 en wij raden dan ook aan dat verantwoordelijke over deze kinderen alert te zijn op hun online gedrag. Indien u toch vermoedens heeft dat wij zonder toestemming gegevens van iemand onder de 16 hebben verwijderen wij deze uiteraard op uw verzoek.

Doeleinden van de gegevens

De gegevens die wij verzamelen gebruiken wij voor diverse doeleinden:

 • Facturatie.
 • Communicatie omtrent de werkzaamheden.
 • Verbeteren van onze werkzaamheden en website.
 • Informatie versturen (nieuwsbrief) rondom producten die voor ons klantenbestand ingezet worden, met als doel op de hoogte te blijven van de online mogelijkheden en de ontwikkelingen binnen ons bedrijf.
 • Marketing met als uiteindelijk doel jouw search marketing doel te behalen doormiddel van onze diensten in te gaan zetten. Een tussenstap hierin is dat je klant bij ons wordt.
 • Het werven en aannemen van nieuw personeel.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een van onze medewerkers) tussen zit.

Cookies

Vsee maakt gebruik van cookies op de website. Meer informatie hierover is te vinden in de cookieverklaring. Als bezoeker zijnde kun je zelf aangeven welke cookies je geaccepteerd. Alleen noodzakelijke cookies zijn niet via de cookiebar of cookieverklaring te wijzigen (dit kan je zelf doen via een browser plugin).

Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben we de volgende maatregelen getroffen:
• We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;
• We hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
• We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’ uitgezet;
• We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Daarnaast kunnen cookies altijd van een computer worden verwijderd via de browser van jou / de gebruiker.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Persoonsgegevens Bewaartermijn Doel
Gegevens over jouw activiteiten op de website Onbeperkt Voor historische, statistische analyse en marketing doeleinden.
Gegevens benodigd voor en tijdens het aangaan van een contract Onbeperkt Goede uitvoer van onze overeenkomst, bedrijfsvoering, nazorg en statistische historische analyses.
Gegevens rondom sollicitaties Verwijdering 4 weken naar einde procedure, mits toestemming 1 jaar te bewaren Nazorg sollicitatie en eventueel passende functies op een later moment.
Personeelsgegevens Zolang als de fiscale bewaartermijn ons verplicht. Overige zaken zoals het dossier worden 2 jaar na uitdiensttreding verwijderd Voldoen aan wetgeving en eventuele nazorg.

Na deze bewaartermijn worden gegevens vernietigd.

Delen van persoonsgegevens

Wij verkopen geen gegevens en verstrekken deze alleen indien wetgeving ons daartoe verplicht of dat hier specifiek toestemming vanuit jou voor is gegeven. Met bedrijven waarmee wij werken die jouw gegevens verwerken sluiten we een verwerkersovereenkomst af.

Type Systeem Doel Land Gegevens
Data analyse Google Analytics Verbeteren website en analyse en marketing doeleinden VS Websitegedrag en mogelijk IP-gegevens afhankelijk van de geaccepteerde cookies
Communicatie Monday.com Communicatie over werktrajecten en met opdrachtgevers VS Personalia en overige werkgerelateerde gegevens
Communicatie Gmail Contact Geografisch gespreid Werkgerelateerde gegevens
CRM en Communicatie Google Drive Contact middels gedeelde mappen, opslaan van werkgerelateerde gegevens, back-up’s Geografisch gespreid Werkgerelateerde gegevens
Hosting Vimexx Hosten van de website Nederland Loggegevens
Bedrijfsvoering Confluence Verslaglegging & personeelsdossier VS, Australië en EU Personeelsgegevens
Marketing LinkedIn
Facebook
Marketing en analyse VS Websitegedrag
Boekhouding Exact Boekhouding Kan in elk land waar Exact affiliates heeft Financiële administratie, communicatie met opdrachgever en overige werkgerelateerde gegevens.
CRM / Marketing SharpSpring/Sendinblue Marketing, contactinzendingen ontvangen, automation Wereldwijd Personalia, websitegedrag

Beveiliging van je gegevens

Vsee neemt vindt de bescherming van jouw gegevens belangrijk. Daarom nemen wij passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht je het idee hebben dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Stéphanie Erné middels een e-mail naar stephanie.erne@vsee.nl

Inzagerecht, aanpassingsrecht, overdracht of recht tot verwijdering van de gegevens

Je hebt het recht om inzicht, correctie en verwijdering van jouw gegevens te vragen. Daarnaast heb je ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekend dat we jouw gegevens in een computerbestand naar jou of (op verzoek van jou) naar een ander toe kunnen sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar stephanie.erne@vsee.nl. Doe dit altijd met duidelijke omschrijving in het onderwerp van de e-mail zoals “verzoek tot verwijdering van….” Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen acht weken, op jouw verzoek. Mocht je binnen 4 weken nog geen reactie hebben ontvangen verzoeken we je telefonisch contact op te nemen om zo te controleren of de mail wel binnen is gekomen (spamfilter) of wegens andere redenen wellicht niet ontvangen is.

Disclaimer

Vsee is gerechtigd de inhoud van de privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.