Wat is de impact van corona op (werknemers in) de bouwsector?

De uitbraak van COVID-19 heeft een grote impact op ons allemaal. Al meer dan twee maanden houdt het virus ons in de greep. De 1,5 meter afstand is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Werknemers in de bouw houden zich zoveel mogelijk aan de gestelde maatregelen. Van gescheiden schaften tot aan een het belonen van werknemers met een heerlijke frikandel. We spraken voor dit artikel diverse mensen die werkzaam zijn in en voor de bouw. In dit artikel geven we je een kijkje in de impact die corona heeft op (werknemers in) de bouwsector*. Hoe gaan zij om met deze situatie en wat zijn hun verwachtingen van de toekomst?

 

*Aan het einde van ieder artikel wordt er een beoordeling gegeven van 1 t/m 5 waarbij 1 staat voor “weinig invloed” en 5 voor “extreem veel invloed”.

Geschreven door
Stéphanie Erné

De invloed van corona op bouwbedrijven

De komst van het virus is zeker van grote invloed op bouwbedrijven. Meerdere bedrijven die wij hebben gesproken geven bijvoorbeeld aan dat projecten op dit moment wel gewoon doorlopen, maar wel later worden opgeleverd. Dit komt doordat er rekening moet worden gehouden met een beperkt aantal mensen die aanwezig mogen zijn op de bouwplaats. Er ontstaat door de 1,5 meter regel immers minder bewegingsruimte.

Het binnenhalen van nieuwe projecten blijkt echter moeilijker. Dit kan zorgen voor potentiële problemen in de toekomst.

Hoe bedrijven in de bouwsector omgaan met deze situatie

Ondanks de verwachte tegenslagen in de toekomst proberen bouwbedrijven zich wel zo goed mogelijk aan te passen. De inhoudelijke werkzaamheden op de bouwplaats blijven hetzelfde, de projecten gaan immers gewoon door. Bouwbedrijven volgen daarbij de richtlijnen van branchevereniging Bouwend Nederland en van het RIVM op. Zo nemen ze de onderstaande maatregelen:

  • Kantoorfuncties worden zoveel mogelijk thuis uitgeoefend. Er ontstaat steeds meer vertrouwen rondom het nieuwe thuiswerken.
  • Werknemers werken geclusterd en zo veel mogelijk in vaste teams. Daarbij hebben de meeste bedrijven de flexibele schil van werknemers on hold gezet.
  • Veel bouwplaatsen beschikken over meerdere bouwketen, of hanteren wisselende tijden voor de schaft.
  • Er vindt zo min mogelijk contact plaats met klanten en externe partners.

Er wordt ook genoeg aandacht besteed aan het blijven motiveren van medewerkers. Zo worden zij af en toe getrakteerd door het management op bijvoorbeeld een frikandel tijdens de lunch. Daarbij wordt er nagedacht over speciale pretpakketten die meegegeven kunnen worden aan werknemers en vindt er bij een van de bedrijven voorafgaand aan de bouwvak een virtuele barbecue plaats.

De impact van corona op werknemers

Er wordt aangegeven dat de sociale cohesie onder werknemers wordt gemist. De mogelijkheden om even bij te kletsen onder het genot van een kopje koffie, worden beperkt. Collega’s zien elkaar door de crisis een stuk minder. Werknemers op de bouw volgen zo veel mogelijk de maatregelen van het RIVM en Bouwend Nederland op. Wel heerst er een bepaald soort angst rondom (eventuele) jonge kinderen en kwetsbare familieleden.

Over het algemeen gaat het kantoorpersoneel vrij nuchter om met het thuiswerken. Daarbij geldt dat de productiviteit constant blijft en dat het virus geen grote invloed heeft op de motivatie onder werknemers. De corona crisis heeft dus vooral een impact op de persoonlijke omstandigheden van werknemers.

Hoe de toekomst van bouwbedrijven eruit gaat zien

Zoals in het begin van dit artikel al werd benoemd, ziet de toekomst van bouwbedrijven er onzeker uit. Volgens de meesten zullen zij zeker nog wel 1,5 jaar last ervaren van de crisis. Daarbij waren de vooruitzichten al niet erg positief als gevolg van de PFAS- en stikstofproblematiek.

De bouwbedrijven houden rekening met grote economische terugvallen in de toekomst vanwege de terugloop in het aantal projecten. De bereidheid van andere bedrijven om te investeren wordt immers steeds kleiner. Wel zullen er steeds meer versoepelingen komen waardoor er meer mogelijk is. Denk hierbij aan de toenemende capaciteit op de bouwplaatsen.

Zijn bouwbedrijven online actief tijdens deze crisis?

Binnen de bouwsector wordt er niet heel actief gebruikgemaakt van online marketing. Bepaalde investeringen zoals het bouwen van een nieuwe website worden veelal uitgesteld. Daarbij heerst het idee dat het meeste werk voortkomt vanuit het werk dat ze al doen. De meeste bouwbedrijven zijn momenteel erg gefocust op kostenbesparing. Wel ligt er een grote kans binnen de online marketing om een voorsprong te boeken ten opzichte van concurrenten die geen gebruik maken van online marketing.

De bouwsector in tijden van corona

✭✭✭✭✩ Score: 4/5

Over het algemeen houden werknemers in de bouw zich goed. Het werk gaat momenteel gewoon door, maar het is toch wel anders. Vooral het fysieke aspect mist. Waar mogelijk werken kantoormedewerkers zo veel mogelijk thuis. De werknemers op de bouwplaats houden zich zoveel mogelijk aan de richtlijnen. De toekomst van de bouwsector is daarentegen erg onzeker. Er vindt een terugloop plaats in het aantal projecten die nog komen in de toekomst. Het blijkt lastig om concrete uitspraken te doen over de toekomst van de bouw en dus is het afwachten wat deze crisis allemaal teweegbrengt..

De volgende keer nemen wij een kijkje bij de werknemers in de maakindustrie. Hoe houden zij hun hoofd koel in deze bizarre tijden?

Wat is jouw uitdaging?

Laat het ons weten